Zin in LEZEN

← Terug naar Huveneersschool

ZIN in LEREN

ZIN in LEVEN

en

‘ZIN in LEZEN’

Ieder kind wil leren. Kinderen zijn nieuwsgierig, stellen vragen bij alles wat ze zien, en doen niets liever dan hun omgeving onderzoeken. Een van de belangrijkste taken voor leerkrachten is dan ook om die natuurlijke leergierigheid te koesteren en aan te moedigen.

Onderzoek bewijst hoe belangrijk taal daarbij is: kinderen die veel taal horen, lopen voor in hun ontwikkeling; kinderen die worden voorgelezen, presteren beter op school; kinderen die interactieve gesprekken voeren, hebben een sterker wetenschappelijk inzicht.

Leerkrachten betoveren kinderen met boeken en stimuleren ouders om hetzelfde te doen. Elke dag trachten wij het leesplezier te bevorderen met een rijk aanbod aan boeken. Ook u als ouder kunt hier een stimulerende rol spelen. Wanneer je zelf regelmatig leest, zullen jouw kinderen dit voorbeeld eerder volgen. En vergeet niet het effect van voorlezen! Dit blijft even waardevol als lezen voor kinderen; zo leren zij de taal met de juiste intonatie en klemtonen kennen.

Kinderen zoeken zelf een geschikt leesboek, verdiepen zich in weetjesboeken, bekijken prentenboeken, leren uit instructieboeken, genieten van poëzie, begrijpen de grapjes van het moppenboek, ervaren het samen toneellezen, luisteren naar verhalen, lezen voor elkaar of voor jongere schoolmaatjes …
Kinderen komen via ‘het graag lezen’ tot ‘het begrijpen’ van wat ze lezen.

In de kleuterklassen en in de eerste leerjaar ligt de nadruk op het voorlezen.
Vanaf het tweede leerjaar lezen alle kinderen en de leerkracht een kwartier per dag op een vast moment.

Tijdens vakanties worden ook de kinderen gestimuleerd om een kwartiertje te lezen.

Op de speelplaats pronkt onze leeshoek. Een uitdaging voor velen, een beetje huiskomen voor anderen … gezellig met een boekje in een hoekje.