Schoolrekening

← Terug naar Schoolinfo

Je kind krijgt tweemaandelijks de schoolrekening (5x) mee naar huis telkens op het einde van desbetreffende periode :

september-oktober, november-december, januari-februari, maart-april, mei-juni.

Hierop vind je een overzicht van de gemaakte kosten en een overschrijvingsformulier. Binnen  de 14 dagen betalen bespaart ons de moeite en de kosten voor het sturen van een herinnering.

We kunnen niet tegemoet komen aan de vraag om de schoolrekening te splitsen.

Eventuele fouten of onduidelijkheden meld je rechtstreeks op het secretariaat van de school : secretariaat@huveneersschool.be of 03/889 08 62.

Er zijn een aantal uitgaven gekoppeld aan verplichte activiteiten. Deze kosten blijven wel onder de maximumfactuur. Voor kleuters bedraagt de maximumfactuur €50,00 en voor leerlingen €95,00 per schooljaar. Ook de school houdt deze bedragen nauwlettend in het oog. Meer informatie vind je in het schoolreglement.

De niet verplichte uitgaven zijn bijvoorbeeld : aankoop van tijdschriften, foto’s, middagtoezicht, nieuwjaarsbrieven, …

Betaalmoeilijkheden

Kan je de schoolfactuur niet of moeilijk betalen, vraag dan na op school:

  • of de kosten gespreid kunnen worden
  • of er andere betaalmogelijkheden zijn

Scholen zijn verplicht om de mogelijkheid van een gespreide betaling met minstens drie betaalmomenten aan te bieden. Onze school beschikt over een solidariteitsfonds dat kan helpen. Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of u hiervoor in aanmerking komt.