Mededelingen

We zetten vanaf schooljaar 2022-2023 nog meer in op

verdraagzaamheid,

sociale vaardigheden en

sociaal-emotionele ontwikkeling

 

RAKET

RAKET is een sociale vaardigheidstraining voor kleuters uit de 3de kleuterklas sinds september 2021.

De RAKET-begeleider en de klasleerkracht gaan tijdens 16 RAKET-lesjes aan de slag met de sociale vaardigheden van de kinderen. Ouders krijgen toelichting over de werking en visie van RAKET tijdens ouderbabbels en kijk-en-doe-momenten in de klas. Ook het volledige leerkrachtenteam wordt goed geïnformeerd, zodat de RAKET-visie zich kan verspreiden op school. 

Het RAKET-programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Het steunt op de wetenschappelijke inzichten van het Oregon Social Learning Centre in de Verenigde Staten. 

KIVA 

team in opleiding vanaf september 2022 (opleiding van 2 jaar)

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Het programma zet inhoudelijk in op preventie maar bevat ook curatieve onderdelen waarmee problemen worden opgelost.

KiVa is ontwikkeld aan de universiteit van Finland en is wetenschappelijk bewezen effectief!
Het is het enige programma waarvan de effectiviteit internationaal is aangetoond. Doordat KiVa een sterke link heeft met de wetenschappelijke wereld, blijft het programma zich continue doorontwikkelen. 

KiVa wordt in de volksmond vaak een ‘anti-pestprogramma’ genoemd. Hoewel KiVa inderdaad effectief is in het tegengaan van pesten, is het veel meer dan een anti-pestprogramma. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

taaluitwisseling – échange linguistique  WINTAM-ATH met steun van het Koning Boudewijnfonds

Vanaf september 2021 leren de leerlingen van de derde graag contacten te leggen met anderstalige landgenoten uit Ath – Georges Roland.

 

aanpassing schoolstraat: 09.03.2020

VICTOR KEGELSSTRAAT is definitief ‘SCHOOLSTRAAT‘                       

De Victor Kegelsstraat is een schoolstraat. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten. We lanceren hier meteen een oproep om zoveel mogelijk met de FIETS of TE VOET naar school te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren aan de kerk of de parking in de Egied De Jonghestraat (stapspots) en na 250 meter stappen de school bereiken. Stapvoets uit- en inrijden van de schoolstraat door bewoners is toegelaten.

Enkel bij het begin (van 08.20 tot 08.40) en het einde (van 15.35 tot 15.50) van de schooldag verandert de Victor Kegelssstraat in een schoolstraat. Op woensdagmiddag loopt deze van 12.10 tot 12.25. De schoolomgeving is dan autoluw tijdens de piekmomenten.

Een rustige en aangename buurt, schone lucht en plaats voor fietsers en voetgangers, … zijn hiervan positieve gevolgen.

 

 

ZIN in LEVEN ZIN in LEREN                                                      12.06.18Zin in Leren, Zin in Leven

Op vrijdag, 15 juni tonen we met alle kinderen van de Huveneersschool WINTAM dat we goesting hebben in het leven en dat we graag leren met en van elkaar. Op 1 september 2018 starten we met het nieuwe leerplan ZILL, Zin In Leven, Zin In Leren.

 

KWARTIERMAKERS: Zin In Lezen

Op basis van de leesenquête van maart 2018 stellen we vast dat leerlingen vooral door elkaar worden gemotiveerd om een boek te lezen.

 

Afbeeldingsresultaat voor lezenWe willen deze bevinding graag

een duwtje in de rug geven

door meer kansen te bieden

uit een gevarieerd aanbod.

 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 lezen alle kinderen vanaf het tweede leerjaar tot en met het zesde leerjaar elke dag één kwartier. We maken ons sterk om iedere leerling iedere dag 15 minuten te laten lezen. Dit is een leuke en effectieve manier om de leesvaardigheid, de woordenschat en de leerprestaties te verbeteren.

Leerlingen krijgen ook de kans om tijdens de speeltijd een rustig plekje op te zoeken in de nieuwe leeshoek om een boekje te lezen. We trachten voor een rijk aanbod te zorgen: infoboeken, strips, prentenboeken, mopjesboeken, leesboeken, poëzie, voorleesboeken, …

 

LEESBEVRAGING maart 2018                                                           02.04.18

De leerlingen van de tweede en derde graad namen deel aan een enquête over lezen, ondersteund door de leerlingenraad. 

We stellen vast dat heel wat leerlingen graag lezen, een vijfde van onze leerlingen leest niet graag.

Boeken over avonturen, fantasie, waargebeurde verhalen en informatie scoren het best.

Gedichtenbundels doen het niet goed.

Bijna de helft van onze leerlingen leest (bijna) elke week een boek en 20% van de leerlingen leest enkel boeken omdat ‘het moet’.

15% van onze leerlingen geeft aan dat ze minstens 1 keer om de twee weken naar de bibliotheek gaan. Meer dan de helft van de bevraagde kinderen gaat zeer zelden of nooit naar de bibliotheek.

De meeste kinderen kiezen een boek omdat de korte inhoud hen nieuwsgierig maakt of omdat iemand hen vertelde dat het een goed boek is.

Een derde van de lezers leest boeken omdat de juf of meester erover vertelde en 15% van onze tweede en de derde graad leest boeken omdat de ouders het eisen.

We ondernemen stappen om het lezen een meer prominente plaats te geven in ons opvoedingsproject en in samenwerking met leerkrachten, leerlingenraad en ouderraad maken we plannen voor een leeshoek op de speelplaats. Sinds dit schooljaar werd de jeugdboekenweek ‘de jeugdboekenmaand‘. Heel wat leuke activiteiten rond WETENSCHAP en TECHNIEK kwamen aan bod in alle klassen van de lagere school.

Indien je tweedehandsjeugdboeken aan de school wil schenken, geef gauw een seintje.