Leerlingenraad

← Terug naar Organisatie

leerlingenraad : dE rONDE tAFE

08/10/21 om 13.30 uur

Omwille van Covid 19 ging de leerlingenraad niet door. We pikken de draad terug op.

Heel wat leerlingen vinden de steentjes op het sportplein best lastig. Het sportplein ligt er momenteel wat troosteloos bij: het asfaltoppervlak is aan vernieuwing toe, nadien zouden de markeringen kunnen aangebracht worden.

De leerlingen stellen de vraag wanneer ze na de speeltijd weer als vroeger zelf naar de klas mogen stappen, zonder rij. Vanaf januari gaat deze afspraak terug in voege. 

De basketbalring hangt te hoog. Meester Dirk zet hem tijdelijk wat lager. 

Het is fijn dat er op vrijdag muziek op de speelplaats muziek schalt door de boxen. De leerlingen hebben graag eens andere muziek. Leerlingen mogen altijd zelf muziek meebrengen. Oudste leerlingen stellen playlist voor. Alle dagen muziek op de speelplaats gaat niet door.

De leerlingen zouden graag nog eens de wisseldag laten plaatsvinden. De juffen wisselen van klas. Dit kan op 6 mei 2022.

Buiten eten kan in de lente als het weer het toelaat. Leerlingen spreken dit moment af met meester Dirk en middagmoeders.

Misschien ook eens andere leesboeken in de leeshoek? 

De leerlingen van de derde graad willen graag eens pantoffels dragen in de klas. Zij spreken dit af met de klasleraar.

09/12/19 om 13.30 uur

SCHILDERWERKEN: De leerlingen vragen om een aantal schilderwerken in orde te brengen.

Het hekwerk zal in het voorjaar een nieuw laagje krijgen. 

De potloden in de Frans Rottiersstraat zijn ook toe aan vernieuwing. Deze vraag werd al gesteld aan het gemeentebestuur.

De muur aan de fietsenberging in één kleur zetten om nadien een kunstwerk van de leerlingen te maken tijdens de Creadag van 3 maart. Meester Dirk informeert bij de ouderraad.

KLEINE CHAOS AAN DE SCHOOLPOORT: De leerlingen vragen om bij het betreden van de speelplaats en bij het verlaten van de school de zone rond de poort kan worden vrijgehouden. We stellen voor dat de ouders aan de overkant van de straat wachten, zodat de kinderen vlot weg kunnen.

TUIN: Graag bessenstruiken in de schooltuin en boomstammetjes in wilgenhut.

LENTE: kikkerspel weer op de speelplaats en vrij podium.

 

15/11/18 om 13.30 

MIDDAG : Ondertussen gaan alle kinderen van de lagere school na het verobereren van hun boterhammetjes rustig naar de speelplaats. Dit gaat voorlopig goed.

Meester Dirk overlegt met middagmoeders om in de lente eens buiten te eten (bij mooi weer).

VERKEER : De oversteekplaats aan de Frans Rottiersstraat is ondertussen in orde gebracht door de gemeente. Ook de verbreding van het voetpad aan de schoolport in de Victor Kegelsstraat is tijdens de herfstvakantie op punt gesteld. Fijn!

We plannen in de lente een campagne om chauffeurs te belonen omdat ze hoffelijk zijn, juist parkeren, hun motor uitzetten tijdens het wachten, …

SPEELPLAATS : De kinderen vragen om de houten blokken weer in een cirkel te plaatsen. Deze moeten eerste hersteld worden. Er wordt ook de vraag gesteld om de baklijnen op het sportplein te (her)schilderen en of er voetbalnetten kunnen aangekocht worden. De netten worden eerstdaags aangekocht.

Een plekje op de speelplaats om een boksbal op te hangen is niet direct voorhanden. We zoeken verder.

TOILET : Vorig jaar stelde de leerlingenraad voor om tussen de urinoirs schotten te plaatsen. Dit is ondertussen in orde. De leerlingen vinden het ook belangrijk dat er een WC-borstel in het toilet staat. Komt in orde.

06/10/17 om 13.30

VERKEERSSITUATIE : overtsteekplaats voor voetgangers in zone 30 aan de Frans Rottiersstraat

De leerlingenraad koos uit de 100 voorstellen i.p.v. zebrapad : smileys/regenboog/potloden/Huveneerke. Deze tekeningen zullen we weldra op het gemeentehuis afgeven aan de dienst mobiliteit (Isabelee Michiels of de schepen van mobiliteit). Als herkenning wordt één van deze voorstellen op de openbare weg geschilderd. Kinderen steken dan over op deze plaats. Voorafgaande besprekingen zijn reeds gebeurd en gemeenteraad gaf goedkeuring. +

Er werden een aantal ideeën naar voor geschoven om de Victor Kegelsstraat anders in te richten : kiss and ride/bloembakken/drempels/fietstraat/ … +

MIDDAG : Meester Dirk overlegt met de middagmoeders een aantal vragen van de leerlingen : stilletjes praten na eten, sneller naar de speelplaats, eens buiten eten (lente/zomer). +

FIETSENREKKEN : In de nieuwe fietsenstalling zullen we opstelling per graad organiseren. +

BELSIGNAAL : De leerlingen ervaren het belsignaal als te scherp. Meester Dirk infomormeerde naar oplossing. +

BALLETJE : Het balletje van het voetbalspel wordt telkens door de leerligen teruggebracht naar de eraarskamer. Er is een berutrol in voege. X

BEWEGINGSMATERIAAL : Alle leerlingen zijn opgetogen met het aangekochte materiaal (van koekjesverkoop). X

SPEELPLAATS : Leerlingen vragen naar knutsel- of leeshoekje onder afdak. +

LESSENROOSTER : De oudste leerlingen vragen naar overzicht van lessen in de klas. +

X = OK

+ = lopende

23/01/18 om 13.30

03/05/18 om 13.30

 

In de Huveneersschool praten leerlingen een mondje mee.

Minimum één keer per trimseter komt de raad samen aan de ronde tafel.

In elke klas zit een ‘vertegenwoordiger’ die wordt verkozen door de klas. We leggen de nadruk dat dit geen populariteitswedstrijd is maar zetten de leerlingen aan tot denken en vragen om de leerling te kiezen die de klas goed kan vertegenwoordigen. Elke klas heeft een ‘stoel’ aan de ronde tafel. Het eerste leerjaar heeft een rode, het tweede leerjaar een blauwe, het derde leerjaar een groene, het vierde leerjaar een gele, het vijfde leerjaar een paarse en het zesde leerjaar heeft een oranje stoel. De directeur is altijd aanwezig bij de leerlingenraad.

In de raad worden de vragen, ideeën, voorstellen van de leerlingen voorgelegd, besproken en gekozen. De directeur beantwoordt de vragen en voorstellen niet altijd onmiddellijk, maar bespreekt deze met de leerkrachten, middagmoeders, …

 

Wat de dE rONDE tAFEL al zoal voorstelde en realiseerde :

uurwerk in de eetzaal en op de speelplaats, extra drankfonteintje, verfraaiing van de eetzaal, octopus op de speelplaats, muziek op vrijdag, wisseldag, creadag, jas-uit-bol, verkeersbevraging, schaakspel, nieuw bewegingsmateriaal voor speelplaats, uitpraathoekje na ruzie, nieuwe afsluiting achter doel, de poort om 13.00 openen en niet later, nieuwe voetbalnetten, twee poorten openen bij het verlaten van de school, …

Wat de dE rONDE tAFEL al zoal voorstelde en wat niet kon :

zwembad, meer vakantie, meer speeltijd, een snoepautomaat, soep in de winter, …