Leerlingenraad

← Terug naar Organisatie

leerlingenraad : dE rONDE tAFE

06/06/2024 om 11.00 uur

02/02/2024 om 13.30 uur 23/02/2024

De leerlingen deden het voorstel om een wissel door te voeren voor het middageten. De middagmoeders hebben dit de week voor de krokusvakantie uitgeprobeerd en merkten dat de wissel niet werkbaar was omwille van de grootte van de groepen. In samenspraak met meester Dirk werd er besloten de wissel niet te laten doorgaan. Meester Dirk bracht de leerlingen van de leerlingenraad op de hoogte.

Het voorstel om een vrij podium te organiseren werd goedgekeurd. Dit zal doorgaan op vrijdagnamiddag 14 juni 2024. De leerlingen die graag een (gezamenlijk) talent willen tonen, krijgen hierbij de gelegenheid. Optreden mag, maar moet niet. De leerlingen van de leerlingenraad maken een affiche en zorgen voor de presentatie van de show. 

Er werd een nieuwe bak aangekocht voor het schaakspel. Het schaakbord wordt opnieuw op de speelplaats geschilderd.

De vraag om het omkleden voor het zesde leerjaar in aparte hokjes te laten doorgaan, werd gesteld aan het zwembad. Leonie schreef een mail. Meester Dirk bezorgde de mail aan Chloé (zwembad Breeven).

Meester Dirk besteld een digitale klok voor op de speelplaats.

Vraag om de steentjes aan het sportplein te verwijderen blijft bestaan. De tuinkabouters bekijken hoe dit kan worden opgelost.

De vraag naar monkeybars was minder groot dan de vorige meeting. 

Hoe kunnen we de deuren van het toilet opvrolijken? We kijken uit naar muurstickers. Graffiti door de leerlingen lijkt ons niet zo’n goed idee.

10/10/2023 om 13.30 uur

Robyn, Siebe, Mira, Mirthe, Sofia en Leonie zijn de nieuwe leden van de leerlingenraad dE rONDE tAFEL 2023-2024. Ze werden verkozen door de leerlingen van de klas, omdat klasgenoten menen dat zij de klas goed kunnen vertegenwoordigen en durven spreken. 

Er werden tal van voorstellen gedaan door alle klassen. In samenspraak met meester Dirk hebben we gekozen voor een aantal snelle actiepunten: nieuwe voetbalnetten, dekentjes in de leeshoek, krijtjes om op het bord te schrijven en de schelle bellen zachter laten klinken. tegen volgende leerlingenraad 02/02 zijn deze in orde.

De leerlingen vragen een oplossing om de steentjes aan het sportplein te verwijderen. Ze stellen kunstgras of echt gras voor. De ouderraad gaf dit actiepunt eerder ook al aan.  We bekijken samen hoe we dit verder kunnen oplossen.

Er werden nog andere voorstellen gedaan zoals de muziek luider zetten, een beybladebak, monkeybars, middageten beurtrol wisselen met januari, uitpraathoekje regelen, zebrapad herschilderen, de poort schilderen, waterspelletjes bij zomers weer en praten in de eetzaal. Deze zaken worden bekeken en later besproken. De monkeybars werd al eerder aangehaald. We bekijken tegen volgende leerlingenraad of deze vraag nog steeds leeft.

De vraag naar frisdrank en chocomelk, kunstgras op het gras, schommel en trampoline, apart schoolfeest voor jonge en oudere leerlingen kon meester Dirk meteen een NJET meegeven. Uiteraard zijn hiervoor een aantal redenen. Ook het kippenvoorstel stak weer de kop op. Jammer maar helaas.

De vraag om een kleurige oversteekplaats in thermoplast te voorzien aan de Victor Kegelsstraat en de Frans Rottiersstraat werd besproken met de verkeersconsulente van de gemeente Bornem (10.1123). Het voorstel om wat groen als buffer aan het voetpad wordt overwogen.

08/10/2021 om 13.30 uur

Omwille van Covid 19 ging de leerlingenraad niet door. We pikken de draad terug op. Heel wat leerlingen vinden de steentjes op het sportplein best lastig. Het sportplein ligt er momenteel wat troosteloos bij: het asfaltoppervlak is aan vernieuwing toe, nadien zouden de markeringen kunnen aangebracht worden. De leerlingen stellen de vraag wanneer ze na de speeltijd weer als vroeger zelf naar de klas mogen stappen, zonder rij. Vanaf januari gaat deze afspraak terug in voege. De basketbalring hangt te hoog. Meester Dirk zet hem tijdelijk wat lager. Het is fijn dat er op vrijdag muziek op de speelplaats muziek schalt door de boxen. De leerlingen hebben graag eens andere muziek. Leerlingen mogen altijd zelf muziek meebrengen. Oudste leerlingen stellen playlist voor. Alle dagen muziek op de speelplaats gaat niet door. De leerlingen zouden graag nog eens de wisseldag laten plaatsvinden. De juffen wisselen van klas. Dit kan op 6 mei 2022. Buiten eten kan in de lente als het weer het toelaat. Leerlingen spreken dit moment af met meester Dirk en middagmoeders. Misschien ook eens andere leesboeken in de leeshoek?  De leerlingen van de derde graad willen graag eens pantoffels dragen in de klas. Zij spreken dit af met de klasleraar.

09/12/19 om 13.30 uur

SCHILDERWERKEN: De leerlingen vragen om een aantal schilderwerken in orde te brengen. Het hekwerk zal in het voorjaar een nieuw laagje krijgen. De potloden in de Frans Rottiersstraat zijn ook toe aan vernieuwing. Deze vraag werd al gesteld aan het gemeentebestuur. De muur aan de fietsenberging in één kleur zetten om nadien een kunstwerk van de leerlingen te maken tijdens de Creadag van 3 maart. Meester Dirk informeert bij de ouderraad. KLEINE CHAOS AAN DE SCHOOLPOORT: De leerlingen vragen om bij het betreden van de speelplaats en bij het verlaten van de school de zone rond de poort kan worden vrijgehouden. We stellen voor dat de ouders aan de overkant van de straat wachten, zodat de kinderen vlot weg kunnen.

TUIN: Graag bessenstruiken in de schooltuin en boomstammetjes in wilgenhut. LENTE: kikkerspel weer op de speelplaats en vrij podium.

15/11/18 om 13.30 

MIDDAG : Ondertussen gaan alle kinderen van de lagere school na het verobereren van hun boterhammetjes rustig naar de speelplaats. Dit gaat voorlopig goed. Meester Dirk overlegt met middagmoeders om in de lente eens buiten te eten (bij mooi weer). VERKEER : De oversteekplaats aan de Frans Rottiersstraat is ondertussen in orde gebracht door de gemeente. Ook de verbreding van het voetpad aan de schoolport in de Victor Kegelsstraat is tijdens de herfstvakantie op punt gesteld. Fijn! We plannen in de lente een campagne om chauffeurs te belonen omdat ze hoffelijk zijn, juist parkeren, hun motor uitzetten tijdens het wachten, … SPEELPLAATS : De kinderen vragen om de houten blokken weer in een cirkel te plaatsen. Deze moeten eerste hersteld worden. Er wordt ook de vraag gesteld om de baklijnen op het sportplein te (her)schilderen en of er voetbalnetten kunnen aangekocht worden. De netten worden eerstdaags aangekocht. Een plekje op de speelplaats om een boksbal op te hangen is niet direct voorhanden. We zoeken verder. TOILET : Vorig jaar stelde de leerlingenraad voor om tussen de urinoirs schotten te plaatsen. Dit is ondertussen in orde. De leerlingen vinden het ook belangrijk dat er een WC-borstel in het toilet staat. Komt in orde.

06/10/17 om 13.30

VERKEERSSITUATIE : overtsteekplaats voor voetgangers in zone 30 aan de Frans Rottiersstraat. De leerlingenraad koos uit de 100 voorstellen i.p.v. zebrapad : smileys/regenboog/potloden/Huveneerke. Deze tekeningen zullen we weldra op het gemeentehuis afgeven aan de dienst mobiliteit (Isabelee Michiels of de schepen van mobiliteit). Als herkenning wordt één van deze voorstellen op de openbare weg geschilderd. Kinderen steken dan over op deze plaats. Voorafgaande besprekingen zijn reeds gebeurd en gemeenteraad gaf goedkeuring. Er werden een aantal ideeën naar voor geschoven om de Victor Kegelsstraat anders in te richten : kiss and ride/bloembakken/drempels/fietstraat/ …  MIDDAG : Meester Dirk overlegt met de middagmoeders een aantal vragen van de leerlingen : stilletjes praten na eten, sneller naar de speelplaats, eens buiten eten (lente/zomer). FIETSENREKKEN : In de nieuwe fietsenstalling zullen we opstelling per graad organiseren. BELSIGNAAL : De leerlingen ervaren het belsignaal als te scherp. Meester Dirk informeerde naar oplossing, maar vele schoolbellen zijn gewoon heel luid.

BALLETJE : Het balletje van het voetbalspel wordt telkens door de leerlingen teruggebracht naar de leraarskamer. Er is een beurtrol in voege. BEWEGINGSMATERIAAL : Alle leerlingen zijn opgetogen met het aangekochte materiaal (van koekjesverkoop). SPEELPLAATS : Leerlingen vragen naar knutsel- of leeshoekje onder afdak. LESSENROOSTER : De oudste leerlingen vragen naar overzicht van lessen in de klas. 

23/01/18 om 13.30

03/05/18 om 13.30

 

In de Huveneersschool praten leerlingen een mondje mee.

Minimum één keer per trimester komt de raad samen aan de ronde tafel.

In elke klas zit een ‘vertegenwoordiger’ die wordt verkozen door de klas. We leggen de nadruk dat dit geen populariteitswedstrijd is maar zetten de leerlingen aan tot denken en vragen om de leerling te kiezen die de klas goed kan vertegenwoordigen. Elke klas heeft een ‘stoel’ aan de ronde tafel. Het eerste leerjaar heeft een rode, het tweede leerjaar een blauwe, het derde leerjaar een groene, het vierde leerjaar een gele, het vijfde leerjaar een paarse en het zesde leerjaar heeft een oranje stoel. De directeur is altijd aanwezig bij de leerlingenraad.

In de raad worden de vragen, ideeën, voorstellen van de leerlingen voorgelegd, besproken en gekozen. De directeur beantwoordt de vragen en voorstellen niet altijd onmiddellijk, maar bespreekt deze met de leerkrachten, middagmoeders, …

 

Wat de dE rONDE tAFEL al zoal voorstelde en realiseerde :

uurwerk in de eetzaal en op de speelplaats, extra drankfonteintje, verfraaiing van de eetzaal, octopus op de speelplaats, muziek op vrijdag, wisseldag, creadag, jas-uit-bol, verkeersbevraging, schaakspel, nieuw bewegingsmateriaal voor speelplaats, uitpraathoekje na ruzie, nieuwe afsluiting achter doel, de poort om 13.00 openen en niet later, nieuwe voetbalnetten, twee poorten openen bij het verlaten van de school, …

Wat de dE rONDE tAFEL al zoal voorstelde en wat niet kon :

zwembad, meer vakantie, meer speeltijd, een snoepautomaat, soep in de winter, …