Communicatie

De ouderraad wil graag een open een toegankelijke communicatie tussen ouders en de school stimuleren.

Binnen de ouderraad zijn er twee werkgroepen die zich ontfermen over enerzijds de schoolkrant ‘Het Bernarduske’ en anderzijds de facebookpagina.

Voor het Bernarduske zoeken we 3 keer per jaar naar een mix van foto’s, verslaggeving en tekeningen om ouders en familie een zo kleurrijk mogelijk zicht te geven over wat er gebeurt binnen de muren van de school.  Dit alles wordt in een fleurig jasje gegoten. Sinds vorig schooljaar stellen we Het Bernarduske digitaal ter beschikking via de facebook pagina en op de site van de school. Hierbij de link http://www.bernardusschool.be/schoolkrant/ Benieuwd wat jullie ervan vinden.

Belangrijke data voor het komende trimester vinden julie steeds op de voorpagina. Twee maal per jaar wordt er met de kinderen een redactieraad georganiseerd om ervoor te zorgen dat ze zelf hun steentje bijdragen, in de vorm van een tekening of tekstje, om een leuk nummer te kunnen maken.

Een speciale dank gaat uit naar onze sponsors die ervoor zorgen dat we dit boekje 3 maal per jaar kunnen publiceren.

U vind ons uiteraard ook op facebook : Ouderraad Sint Bernardusschool Bornem

Voor beide initiatieven zijn de ouderraad en de school de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid. Op de facebook pagina van de ouderraad vind u evenzeer foto’s en informatie die door de juffen en meesters werd gepubliceerd, de leerkrachten dragen zeker ook hun steentje bij aan Het Bernarduske adhv  bv foto’s.

Jullie kunnen de ouderraad via mail bereiken op ouderraad@bernardusschool.be.

Dat kan voor individuele opmerkingen, om een handje bij te steken,…

Vergeet vooral niet dat jullie allemaal welkom zijn om ons te vervoegen.  Iedereen bepaalt zelf  hoe groot of klein zijn inzet is.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!